Jogas Mudras

Nedaudz par jogas Mudrām Neverbālā komunikācija ir būtiska mūsu ikdienas saskarsmes sastāvdaļa. Mēs izmantojam visdažādākos žestus un grimases, lai izteiktu savas domas, sajūtas, emocijas un...