apziņas attīstība

Mūsu attīstība un apziņas evolūcija caur čakrām.

Read Time:6 Minute, 34 Second

Mūsu attīstība un apziņas evolūcija caur čakrām.

Lai labāk uztvertu šo čakru un evolūcijas saikni, aplūkosim to caur piemēriem. Par pamatu ņemsim divus būtiskus mūsu dzīves procesus – augšanu-attīstību-novecošanu un attiecības.

Maza piezīme. Jogā pieņemts uzskatīt vai iedalīt dzīvi dažādos ciklos. Parādās gan 7, gan 12 gadu cikli, bet par šo nevajadzētu mulst. Abās sistēmas ir zināma taisnība, tas ir kā mēs uz to skatāmies. Bet šajā rakstā raudzīsimies uz 12 gadu sistēmu, kura tiek bieži lietota.

Otra piezīme – ir liela atšķirība starp attīrītu/aktivizētu un atvērtu čakru. Mēs labākajā gadījumā varam cerēt uz attīrītu un ar zināmu aktivitāti piesātinātu prānisko centru. Atvērta čakra ir kas pilnīgi cits, tas ir Kundalinī jogas jautājums, un tas nozīmē, ka enerģija tur darbojas par visiem 100%. Mēs labākajā gadījumā varam cerēt uz 10% – 25% aktivitāti, kas arī ir jau diezgan daudz!

  1. Muladhāras līmenis. 0-12 gadi

apziņas attīstībaMuladhāra dominē pirmajos mūsu dzīves gados, tā ir mūsu pirmā saskarsme ar zemi un dzīvi, kad mēs veidojam savu pamatu un drošību, ar ko šī čakra ir tik cieši saistīta. Un pirmie 12 gadi ir Muladhāras dominances zīmē – mēs augam, attīstāmies, izprotam, mācamies, vērojam. Pamatproblēma parasti ir drošības jautājums, kuru svarīgi ir atrisināt šajā stadijā, savādāk šī tēma ietekmēs visu atlikušo dzīvi, izaugsmi, attiecības. Klasiskais piemērs – bērna bailes no tumsas. Ja drošība izpaliek, bailes saglabājas, tad cilvēks neevolucionē un paliek šajā apziņas līmenī visu mūžu. Tikai mainās baiļu izcelsme no tumsas uz citiem objektiem – sliktiem cilvēkiem, neziņa par nākotni, slimībām, slēgtam telpām… Šādi notiek ar vairums mūsu planētas iedzīvotajiem. Nav arī tā, ka cilvēkam neattīstās citas čakras un centri, – attīstās, bet tie paliks salīdzinoši neaktīvi tik ilgi, kamēr Muladhāra būs bloķēta.

Tagad no attiecību saktu punkta. Ja esam Muladharas attīstības līmenī, tad attiecību galvenais moto būs drošība un pieķeršanās. Tas tad arī tiks meklēts un tiks sagaidīts no partnera. Tik ilgi, kamēr Muladhāras čakra nebūs attīrīta, sakārtota un aktivizēta šie saglabāsies kā pamatjautājumi un partnerattiecību veidojošais centrālais punkts. Protams, tas būs paslēpies un nebūs tik viegli pamanāms, bet šis parādīsies attiecību izjukšanas gadījumā, kad cilvēks jutīsies pilnīgi nespējīgs pats par sevi pastāvēt, gluži vienkārši nebūs vajadzīgā drošības pamata zem paša kājām.

  1. Svadhistānas līmenis. 13-24 gadi aptuveni.

cakras čakrasTas ir pubertātes, seksuālās attīstības un nobriešanas periods. Lieki piebilst, ka čakra ir cieši saistīta ar seksualitāti. Galvenā tēma  – tuvība un intīmu attiecību izveidošana. Atkal jau iestrēgstot šajā čakrā tēma paliks aktuāla visu dzīvi. Sekss un attiecības kā visa pamats un galvenais dzīvē! Tā teikt seriāls “sekss un lielpilsēta” sezonu no sezonas visas dzīves garumā. 🙂

Raugoties no attiecību viedokļa, tas būs par dzimumattiecību izveidošanu un uzturēšanu. Sugas saglabāšana ir viens no mūsu pamatinstinktiem. Tas ir dabisks process, un ar to viss ir kārtībā, līdz brīdim, kad tā kļūst par apsēstību. Seksam ir jābūt ķermenī, ne prātā. Ja tas kļūst par galveno prāta saturu, tad mēs varam runāt par Svadhistāna čakras blokādi. Slavenais psihoanalīzes tēvs Freids bija ļoti gudrs un zinošs vīrs, bet dažkārt jogi mēdz par viņu pazoboties, jo viņš skaidri nodemonstrēja, ko nozīmē “iestrēgt” šajā čakrā. Sekss visapkārt un sekss kā dzīves pamats. Viņš nezināja, varbūt tikai nojauta, ka ir arī augstākas dimensijas (un čakras). 🙂

  1. Manipuras līmenis. 25-36 gadi aptuveni.

manipura čakraTas jau ir dzīves, attiecību, profesionālās darbības nostabilizēšanās un apliecināšanās periods. Pašapliecināšanās un sasniegumi ir Manipura čakras kvalitātes. Šajā dzīves posmā tās acīmredzami izpaužas, bet var kļūt par pavadoni uz visu atlikušo mūžu, ja notiek iestrēgšana šajā centrā.

Normāli šajā dzīves posmā ir iestājusies zināma kārtība, rutīna, noteikumi un skaidrība. Skaidrība ir Manipuras saistītā uguns elementa kvalitāte.

Nonākot Manipuras attīstības līmenī cilvēks izceļas uz pārējo sabiedrības locekļu fona ar savu enerģiju, sasniegumiem, intensitāti, aktivitāti, popularitāti… To nodrošina iekšējā uguns aktivizēšanās un augstākā punkta sasniegšana sājā laika periodā. Ne velti sportā tas ir labākais vecums, kuru pārsniedzot enerģijas līmenis samazinās un sporta karjera parasti noslēdzas.

Attiecības šajā attīstības punktā izpaudīsies  stabilitātes un varas dominances formā. Kurš galvenais, tā teikt. Kurš kuram ir zem tupeles! 🙂 Bet ne tikai tā, arī kā materiālas rūpes par tuviniekiem, bērniem…, bet ne emocionālas rūpas, tas jau ir nākamās čakras – Anahatas darbības lauciņš.

  1. Anahata līmenis. 37-48 gadi aptuveni.

Anahata čakraTas ir periods, kad zināma pašizpausme un sasniegumi ir panākti, ego ir apmierināts, pašapziņa nostabilizējusies un cilvēkam vairs nav nevienam nekas jāpierāda. Ego jeb egoistiskā personības daļa var drusku atpūsties un nejaukties pa kājām sirdij un dvēselei. 🙂 Te cilvēks no ņemšanas fāzes pāriet došanas fāzē. Tas izpaužas vecāku vai pat vecvecāku lomā, darba devēju, padomdevēju formā arī. Ja cilvēks nav iestrēdzis iepriekšējos attīstības līmeņos, tad dominē Anahata – sirds centrs, kas saistīts ar virkni augstas kvalitātes īpašībām – labestību, atbildības sajūtu, dievbijību, iejūtību… Šajā stadijā dzīvē iestājas zināms viedums, apmierinātība ar sevi un dzīvi, garīguma izpaušanās, iekšējo zināšanu un pieredžu manifests. Tas viss notiek, tikai pie nosacījuma, ja evolūcija nav iestrēgusi zemākajos attīstības līmeņos (čakrās).

Attiecību jomā dominē sirds/mīlestības fāze. Došana, emocionālas rūpes, gādāšana. Kā negatīvu piemēru varam minēt vīra/sievasmātes tradicionālo pārcenšanos, pāraprūpi, pārdominanci no sērijas “es taču gribu tikai to labāko!”. Tā nav sirds, bet gan varas izpausme (Manipura), kaut gan pats cilvēks tā nemaz nedomā! Gan jau katrs no mums ir saskāries ar šo problēmu, vai ne?

  1. Višuddhi līmenis. 49-60 gadi.

čakra VišudhiDzīve jau ieiet otrajā pusē. Attīstība jau sen vairs nenotiek fiziskajā vai mentālajā, bet garīgajā plānā. Zināms viedums pastiprinās, pieredzes, gudrības, intuīcijas, nolasītspējas veidā. Tās visas ir tipiskas Višuddhi čakras īpatnības. Dzīve kļūst viegla un saprotama, cilvēks plūst un iet kopā ar to, nevis pretojas. Atkal jau tikai pie nosacījuma, ja apziņa un prāts nav iestrēdzis zemākajos attīstības līmeņos.

Attiecībās dominē briedums, sapratne no pusvārda, garīga tuvība. Attiecību centrā iezīmējas savstarpējais atbalsts un izpratne par pienākumiem, atbildību. Upurēšanās, ziedošanās īpašības arī var uzplaukt. Var parādīties sajūta un izpratne par to, ka dzīvē visi un viss ir saistīts, ka visa pasaule ir kā tāda liela draudzīga ģimene!

  1. Adžņa līmenis. 61-72 gadi aptuveni

 

ČAKRAS AJNA adžņaGudrības, intuīcijas, skaidrības un apmierinātības un pat vieglas laimes fāze. Gars vai dvēsele dominē, ego minimizējas, dzīve plūst pavisam viegli, bailes no nāves ir izgaisinātas, tās netraucē dzīvot un nodzīvot dzīvi. To praktiski nemaz nav. Ir sācies un nopietni turpinās iekšējās atmošanās process, cilvēks ir daļēji vai pat lielā mērā apskaidrots.

Te gan jāuzsver, ka šo fāzi piedzīvo ļoti neliels populācijas procents. Pamatā tie ir jogi un dažādu citu īstu garīgo prakšu praktizētāji, kā arī pēc dabas fiziski un mentāli veselīgi indivīdi.

Attiecību jomā kvalitāte vēl vairāk pieaug, no saprašanās pusvārdā līdz domu lasīšanai, kas mums sanāk  – saprašanās bez vārdiem! Dominē apziņa un intuīcija, ne loģiskais prāts. Ir sācies un nopietni turpinās iekšējās atmošanās process, cilvēks ir daļēji vai pat lielā mērā apskaidrots. Atkal jāuzsver – tikai pie nosacījuma, ja apziņa nav iestrēgusi zemākajās čakrās.

  1. Sahasrāra līmenis. 73-84 gadi aptuveni.

sakrālais centrsGarīgā attīstība nonāk savā kulminācijā un cilvēks faktiski ir apskaidrots, pie kam, kas būtiski šo apskaidrību var piedzīvot arī tie, kas nekad mūžā nav praktizējuši jogu vai citas garīgās prakses. Tas vienkārši notiek pats no sevis, pie nosacījuma, ja nav izveidojušies nepārvarami bloki zemākajās čakrās, nav mentālas un fiziskas saslimšanas pazīmes. Domāju, ka katrs no jums ir pamanījis savu vecāku vai vecvecāku viedumu šajā vecuma fāzē. Protams klāt var nākt dažādas īpatnības, prāta vājums un infantilitāte utt. Bet šis viedums, gudrība, zināšana, dažkārt pat vieglums un mīlestība ir īpaša. Kā saka Satguru, ja cilvēks nodzīvo 84 gadus – tas ir piedzīvo 1008 Pilnmēnešus, tad viņš ir teju vai izpildījis visu, ko cilvēkam ir jāizpilda no karmu un dzīves viedokļa. Šajā vecumā cilvēks galīgi vairs nav fokusēts uz savu ķermeni, pat ja tas sāp un rada ciešanas, viņš sen jau iekšēji ir sapratis, ka ķermenis ir tikai ietērps, ko būs drīz jāizmaina. Tas ir viedums, ko dod šis vecums.

Attiecību ziņā te cilvēciskas attiecības ir nomainījušas attiecības ar dievu ar augstākiem spēkiem, ar tīro apziņu. Šajā vecumā cilvēki ļoti labi saprot šīs dvēseles  jeb smalkās pasaule nianses un gatavojās tajā pāriet.

Čakra, evolūcija cauri čakrām, muladhāra, svadhistana, attiecības, manipura, freids, anahata, sahasrara, vara, seksualitāte, sekss, sapratne, apskaidrība, satguru, nāve,  jogi, izaugsme, sevis pilnveidošana, apziņa, apzinātība

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Ko Tu par to saki?