sagatavošanas kundalini atmodināšanai

Sagatavošanās Kundalini atmodināšanai.

Read Time:7 Minute, 0 Second

Sagatavošanās Kundalinī atmodināšanai.

Sagatavošanās process mūsu slēptā potenciāla atmodināšanai ir ārkārtīgi svarīgs. Kā jau uzsvēru iepriekš, tad šī Kundalini sistēma ir ļoti spēcīga. Parasti tiek rekomendēta Guru vai izglītota skolotāja klātbūtne, vai vismaz iekšējās Guru balss klātesamība.

sagatavošanas kundalini atmodināšanaiSagatavošanās procesā notiek ķermeņa, prāta un emociju stabilizēšana ar Hatha jogu un citām jogas praksēm. Izlaižot šo momentu, rezultāts var būt gaužām nelāgs. Jo gluži vienkārši cilvēks netiks galā ar enerģijas intensitāti un tās radītajām sekām gan ķermenī, gan prātā, un kur nu vēl emocijās. Aktivizēt Kundalini nozīmē visu dubultot, trīskāršot, tas attiecas arī uz emocijām un pieredzēm. Ja ārējie dzīves procesi nespēj tevi ilgstoši izsist no sliedēm, negatīvās emocijas ir tavā kontroles zonā, tad – esi gatavs Kundalinī jogai! Ja nē, tad praktizē parasto jogu. Jo tas būs apmēram tas pats, kā tavā mājas elektrosistēmā 220 voltu vietā ielaist 360 voltus. Ja tev jau tagad ir grūtības tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, tad aktivizētais Kundalnī to daudzkārt pastiprinās.

Evolūcijas ceļš.

Mēs jau noskaidrojām, ka Kundalinī joga ir evolūcijas ceļš, tomēr tas nevar notikt būtiski izlaižot svarīgus attīstības līkločus mūsu dzīvē. Tādēļ ir tik būtiski tikt galā ar prātu un emocijām, sevišķi negatīvajām, jo tās parasti reprezentē mūsu dzīvniecisko dabu. Mums ir izvēle, vai pakāpeniska evolūcija ar jogas palīdzību vai arī otra opcija – tā turpināt, kamēr šī riņķa deja (Samsara) līdz kliņķim būs piegriezusies!

TĀTAD KUNDALINĪ PACELŠANA IR PROCESS, KURAM MĒS GATAVOJAMIES VISU LAIKU, IESKAITOT VISAS IEPRIEKŠĒJĀS REINKARNĀCIJAS!

Katram no mums šis Kundalini aktivizācijas process var ilgt, sākot no neskaitāmām reinkarnācijām, vairākiem gadiem, vai pat vienam mirklim, kā mēs noskaidrojām iepriekš pie Šaktipata metodes. Ja būsim reālisti, tad minimums jārēķina vismaz 12 gadi rūpīga darba. Tas, protams, nenozīmē, ka process nevar notikt ātrāk, bet arī ar 12 gadiem var nepietikt, tas būs tikai, lai sagatavotu sevi procesa sākumam.

Kundalini enerģijaTiesa, cītīgi praktizējot, tas kas noteikti notiks – būs perfekta veselība, pirmkārt; skaidrs un spēcīgi strādājošs prāts – otrkārt; radoša un aizraujoša dzīve – treškārt… BET JEBKURĀ GADĪJUMĀ ŠIS IR VĒRTĪGS ILGTERMIŅA PROJEKTS. VĒL VAIRĀK, JEBKURA MINŪTE KO JŪS CENTĪGI INVESTĒJAT JOGĀ UN MEDITĀCIJĀ IR JŪSU UZKRĀJUMS NĀKOTNEI, PIE KAM ARĪ TAI NĀKOTNEI, KURA PĀRSNIEDZ MŪSU IZPRATNI PAR ŠĪ VĀRDA LIETOJUMU! Citiem vārdiem sakot, meditācijas iemaņas jums nāks līdzi bonusā uz nākošajām reinkarnācijām, bet ja neticat šim procesam, arī tad ir laba ziņa – meditācijas prasme jums noderēs gan dzīves smagajās situācijas, gan brīdī, kad pasaulīgā dzīve tuvosies noslēgumam.

Kundalinī starta pozīcija.

Tagad, pirms sagatavoties Kundalini pacelšanai, mums ir jāsaprot sava starta pozīcija. Ne visiem tas ir 1. Mūladhara čakrā. Jogi uzskata, ka mūsdienu cilvēkiem dominējošā čakra vairs nav pirmā, bet otrā vai pat trešā. Tas vienkārši runājot nozīmē, ka Kundalini jau ir ieminis zināmu taciņu, tiesa, tas nemēdz pārāk ilgi uzkavēties augstākajās čakrās, ja neesi nopietns jogas praktizētās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja tu vērīgi sevi vērosi, pamanīsi zināmus dzīves ciklus, to ko mēs saucam par kāpumiem un kritumiem. Ja tie ir sevišķi izteikti, un tu bieži jūties it kā iekritis atpakaļ bedrē no zināmiem augstumiem, tad ļoti iespējams, mēs te runājam par Kundalini spēka pacelšanos un krišanu atpakaļ savā bedrē 1. čakrā. Ne vienmēr tas tā ir, bet tas varētu būt indikators. KUNDALINI JOGAS TEORIJA IR TĀDA, KA KAMĒR TAS NAV PACĒLIES LĪDZ MANIPURAI NABAS APKĀRTNĒ UN STABILIZĒJIES TUR, TIKMĒR KĀPUMU-KRITUMU SPĒLE TURPINĀSIES BEZGALĪGI. Tiklīdz Kundalini sasniedz un noturas Manipura čakrā – viss, process notiks pats no sevis, tu vari to tikai paātrināt, bet nevari vairs apturēt! Gravitācijas spēks apgriežas kājām gaisā, un turpmāk šo spēku nevis met uz leju, bet velk uz augšu, uz galvu!

Ko darīt, ja Kundalini pēkšņi pats no sevis ir atmodies?

Ko darīt cilvēkiem, kas nepraktizē Kundalini jogu vai vispār nepazīst jogu kā tādu, bet tiem parādās Kundalini atmošanās pazīmēs? Ievērot zināmu diētu, izvairīties no sliktas pārtikas un gaļas, samazināt sociālo aktivitāti, uz laiku noslēgties no ārpasaules, ja ir iespējams, nelietot nopietns zāles, atturēties no seksuālās dzīves, meklēt kompetentu jogas skolotāju, lasīt un meklēt informāciju. Ideāls, bet maziespējams risinājums būtu doties uz jogs āšramu Indijā vai citur. Lielākā kļūda būtu krist panikā un doties pie psihiatra pēc diagnozes. Tas ir tāpēc, ka brīdī, kad mostas Kundalini, cilvēks iet cauri milzīgām pārmaiņām un stresam, izmaiņas notiek ne tika mentāli, tas notiek arī fiziski, mainās pat smadzenes un to savienojumi! No malas tas var izskatīties nedaudz šizofrēniski, traki, tomēr šis ir pārejošs process, dienu vai nedēļās jautājums. Pats sliktākais būtu uzskatīt sevi par slimu un dzert spēcīgus antidepresantus. No tā būtu kategoriski jāizvairās! Ja esi ticīgs cilvēks pēc dabas, tad intensīvi lūdz Dievu; ja esi intelektuālis – meklē atbilstošu literatūru, ievēro diētu un praktizē Hatha jogu; ja esi pāraktīvs, tad Karma joga, jeb brīvprātīgs darbs, jeb intensīva strādāšana kā risinājums.

Swami Satjananda uzskata, ka nekāda meditācija šajā periodā nederēs, jo prāts būs pilnīgā autopilotā, tas būs spontāns – tad depresija, tad eiforija; tas nepakļausies nekādai kontrolei, līdz ar to meditācija var būt bezcerīgs process šajā periodā. Citās situācijas Kundalini aktivizēšanās var izraisīt spontānas Prānajamas un līdzīgs jogas pakses, tādā gadījumā ir jāļaujas procesam bez pretošanās un bailēm, ar vērošanas palīdzību. Arī pārdabiskas spējas var uz brīdi parādīties – nefiziku būtņu un garu pasaules redzēšana, gaišredzība, superintuīcija. Bet diemžēl tas tikai piedos papildus stresu!

Tādā vai citā veidā būs jāmēģina sevi disciplinēt. Visa joga savā ziņa ir par disciplīnu, par disciplīnu ķermenī, prātā, emocijās, enerģijās. Ja šis nebūs kļuvis par tavu neatņemamu daļu, tad pie Kundalini mošanās tev vienkārši aizbrauks jumts, tu būsi traks, jo vairs nejutīsi savas robežas. Man pat šķiet, ka izdegšanas sindroms ir tieši šāds piemērs – cilvēks sajūt milzīgu spēku sevī un disciplīnas, savu robežu apzināšanās trūkuma dēļ pārtērē savu fizisko vai parasti tomēr, mentālo potenciālu! Un izdeg!

Kundalini sagatavošanās sadhana

sagatavošanas kundalini atmodināšanaiTe būs aptuvenā secība, kādā atmodināt Kundalini enerģiju, ejot Bihāras jogas skolas izstrādāto Krijas jogas ceļu. Šis noteikti ir drošākais veids, kā praktizēt Kundalini jogu.

Stunda dienā  ir minimums, brīvdienās var samazināt praksei paredzēto laiku līdz 30-45 min. Un vienu dienu, parasti svētdienā, ieteicamas pilnībā aizmirst par jogu! Nonākot līdz 5. punktam pakāpeniski prakses ilgumam jāsasniedz 3 stundas dienā vismaz.

  • Sagatavošanās. Hatha joga – Shatkarmas un Āsanas. Vismaz 6 mēnešus!
  • Nadi un Tattvu attīrīšana. To var paveikt arī ar Āsanām vai ar speciālu Prānajamu – Nadi Shodhana Prānajama. Pamatelementu attīrīšana – Tattwa Shuddhi. Ja šie kanāli un elementi netiek attīrīti, tad iespējams trafikdžems un čūska iestrēgst, kaut kur starp čakrām un var tur palikt ļoti ilgi – gadiem. Prakšu laiks – līdz gadam.
  • Pamatelementi, tatvas. TattwasČakru attīrīšana un aktivizēšana. Speciālas meditatīvas prakses ar nosaukumu Chakra Shuddhi, kā arī dažādas papildus tehnikas. Šīs process vien prasa aptuveni gadu. Bet te mazapiezīme – tas ir tikai čakru attīrīšanai un aktivizēšanai, bet ne atvēršanai. Te ir liela starpība. Lai atvērtu vismaz vienu čakru, tai jāvelta no 500-1000 stundu ilgs darbs. Čakru aktivizēšana sākas no zemākajām Muladharas un Swadhistanas, tas tāpēc, ka šo čakru atvēršanās laikā radītais stress ir mazāks, nekā augšējo čakru aktivizēšanās. Tādējādi cilvēks tiek sagatavots šīm enerģijām pakāpeniski. Tiesa, visu čakru atvēršanās notiek caur Ajna jeb trešo aci, tieši tāpēc Bihāras jogas skolas skolotāji īpaši uzsver šīs čakras attīrīšanu un perfektu funkcionēšanu. Realitātē ir tā, ka čakras tomēr neatveras secīgi, bet pirmās atveras tās, kas praktikantam ir dominējošas pēc dabas. Sirsnīgam un siltam cilvēkam tā būs Anahata, materiālistam Muladhara. Intelektuāļiem – Ajna; varas cilvēkiem – Manipura; māksliniekam vai dziedniekiem – Višuddhi; baudītājiem un īslaicīgas laimes meklētajiem – Swadhishtana.
  • Sushumna jeb centrālā Nadi enerģijas kanāla mugurkaulā atvēršana. Prakses – Ajapa Japa un Kriya jogas tehnikas. Laiks – sākot ar vienu gadu vismaz.
  • Kundalini atmodināšana. Krija jogas tehnikas un ne tikai. Vairāku gadu jautājums. Šeit grūtākais uzdevums paliek Kundalini spēka pacelšana no pamatčakras, kur šis spēks dus pēc noklusējuma vismaz līdz saules centram – Manipura čakrai. Jo šajā ceļā čūskai ir tendence visu laiku atkrist atpakaļ, tas ir Kundalini tiek pacelts, kādu laiku tas atrodas Manipurā, bet tad notiek nepatikšanas, stress, ārēji apstākļi praktikantu izsit no sliedēm un viss – kritiens atpakaļ. Gravitātes spēks ņem virsroku. Kad ir tikts līdz Manipurai un tur tas nostabilizējas, kad Kundalini tur paliek – cīņa ir galā, gandrīz, jo tad gravitācijas spēks darbojas pretējā virzienā un Kundalini pats ceļas augšā uz galvas virsotnes čakru. Tad vairs nav nekādas īpašas prakses jāveic. Kundalini lēnam paceļas uz 4. čakru – Anahata – sirds centrs ar labestību, iejūtību un mīlestību uzplaukst pats, tev nav jāpiepūlas. Intuīcija, pastiprināta  apzinātība un vērīgums, pārdabiskas pieredzes, tas ir ceļojums cauri 5. Višudhi un 6. Ajna čakrai.
  • Kundalini enerģijas stabilizēšana, savaldīšana un nogādāšana atpakaļ tās sākotnējā atrašanās vietā čakrā Muladhara. Laiks – dienu vai nedēļu jautājums.

Kas ir Kundalini?

Atslēgas vārdi: Kundalini, kundalini joga, kundalini atmodināšana, čakras, krija joga, evolūcija, reinkarnācija, pārdabiskas spējas, Manipura,

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Ko Tu par to saki?