jogas vēsture

Jogas izcelsme un attīstība no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Read Time:6 Minute, 18 Second

Jogas izcelsme un vēsture

Joga mūsdienās ir kļuvusi par modes lietu. Tā ir pieejama un tās fiziskais elements – Jogāsanas kļuvis virāls visā pasaulē, tai skaita pie mums. Jebkurā fitness vai gym studijā ir iespēja praktizēt jogas vingrošanu. Bet joga nav tikai vingrošana, tā ir kas daudz daudz vairāk. Tā ir prakšu, tehniku un vērtību sistēma, dzīvesveids. Šajā rakstā noskaidrosim no kurienes joga un tās prakses ir cēlušās, un kādu attīstības ceļu tā ir mērojusi no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām, līdz tavām regulārajām nodarbībām mājās vai jogas studijā.

jogas vēsturePrecīza jogas izcelsme un laika periods nav līdz galam skaidrs, bet tiek pieņemts uzskatīt, ka jogas pamatu licējs ir kungs Šiva 5.000 līdz 15.000 gadu atpakaļ. Viņu dēvē par Adijogu jeb pašu pirmo jogu un līdz ar to arī Adiguru – pašu pirmo jogas skolotāju – Guru. Arī tantrās par to tik runāts, patiesībā praktiski visi tantriskie teksti ir veidoti dialoga formā, kurā kungs Šiva sarunājas ar savu pavadoni un audzēkni vienlaikus – dievieti Parvatī, izklāstot tantras/jogas gudrības.

Vēlāk Šivam bija 7 sekotāji, kas uzticīgi kalpoja un saņēma uzdevumu izplatīt tantras tehnoloģijas un jogu uz visām debesu pusēm. Kas arī tika izdarīts. Tāpēc arī mūsdienās ļoti tālu no Indijas un Kailaša kalna, kur viss sākās, jogas un tantras tehnikas ir pazīstamas, tai skaitā arī pie mums dažādu uguns rituālu un buramvārdu formā, un jebkur citur pasaulē, tai skaitā Latīņamerikā, Āfrikā, Sibīrija, Skandināvijā… Tātad joga nav indiešu monopols, tā ir universāla, vienkārši no Indijas teritorijas tās ir cēlušās un tur šīs zināšanas ir vislabāk saglabājušās. Tās ir rūpīgi koptas tūkstošiem gadu, pārdzīvojušas dažādas invāzijas, reliģijas, terorus un karus, un turpina mūs priecēt.

Jogās attīstības 3 laika posmi

Kungs Šiva Runājot pat jogu, mēs varam pieminēt 3 atšķirīgus attīstības periodus. Pirmais posms, tas ir viss senākais pirms 5 vai pat vairāk tūkstošiem gadu. Aizsācēji, ka jau pieminēju bija kungs Šiva. Līdzas viņam jāpiemin vēl Dattatreija, Vasišta, Višvamitra (šos abus jogus mēs pazīstam pēc Joga Vasišta tekstiem, kas tulkoti arī latviski). Pie šī agrākā posma jāpiemin Hatha joga tradīcijas patiesos aizsācējus Matsiandranats un viņa skolnieks Gorokhnats. To mēdz dēvēt par Nath tradīciju. Tā ir ļoti nopietna Hatha jogas sistēma, kas stipri atšķiras no tās Hathas, ko mēs pazīstam pēc studiju jogas praksēm. Te ķermenis un tā disciplinēšana ir kā instruments apskaidrības īstenošanai. Nath tradīcija ir saglabājusies vēl šodien, tikai ir pieejama ļoti nelielai, pat varētu teikt slepenai un īpašai praktizētāju grupai.

Vissenākais posms

Kā jau pieminēju pirmie tantru teksti ir veidoti kā dialogs starp Šivu un pavadoni Parvatī. Un pamatjautājums ir šāds: “Uz pasaules ir tik daudz ciešanu. Kas tās rada, un, galvenais, kā tas iespējams novērst?” Uz ko kungs Šiva atbild: “Ir trīs veida ciešanas – likteņa jeb karmas noteiktās, pār kurām mums ir maza teikšana. Tad vēl ir ārējās jeb dabas sūtītās ciešanas, piemēram, zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi. Meteorīti, lāstekas… – ar šīm ciešanām mums arī jāmācās sadzīvot. Un tad ir pašradītās ciešanas – stress, trauksme, nemiers, agresija, naids… Ciešanas, kuras mēs paši radam savā prātā. Šīs ir tas darbības lauks, ar kuru mēs varam strādāt. Joga mums piedāvā tehnikas darbam ar prātu un pašradītajām ciešanām.   

Buda joga Pašu pirmo Šivas piedāvāto jogu mēdz dēvēt par Pashupata joga, ko mēs varētu interpretēt, kā jogu, kas palīdz mums pārvarēt savu dzīvniecisko dabu, padarīt sevi par cilvēcīgu, apzinātu un harmonisku būtni. Kad mūsu dzīve un pašizpausmi nenosaka zemie instinkti un reakcijas, bet apzināta un civilizēta reakcija un uzvedības modeļi. Tieši ar šo kunga Šivas laiku uz mūsu planētas sākās strauja civilizācijas attīstība. Cilvēkā mītošie “neandertāliešu” un dzīvnieku gēni lēnam transformējās un cilvēks sāka strauji evolucionēt un attālināties no dzīvnieku kultūras. Protams, daļa dzīvnieciskā vēl aizvien mūsos dzīvo, un par to mums atgādina kari un nemieri, alkatība un nevienlīdzība…

Datēti pierādījumi par šo vissenāko posmu ir rodami vissenākajā garīgajā tekstā – Vēdās, konkrēti Rigvedā. Tur pirmo reizi pieminēts vārds joga, bet tas, protams, nav pats sākums. Kā jau noskaidrojām stipri pirms tam šīs zināšanas jau izplatījās pa pasauli, pirms kāds tās sāka pierakstīt. Tā radās 4 galvenie Vēdu teksti, kuriem sekoja arī 108 dažādas Upanišadas – no vēdām atvasināti un saīsināti teksti par jogu un tamlīdzīgām garīgajām disciplīnām, ko pieņemts dēvēt par Vedantu. Bet šis laiks jau pārklājas ar otro vai vidus periodu.

Otrs vai visus periods

jogas aforismiPar vidus periodu mēs varam uzskatīt laika posmu aptuveni pirms 2.500 gadiem, periodu, kad pa pasauli staigāja Buda, Mahavirs jeb džainistu garīgais līderis un citi nopietni jogas meistari. Zināmākais teksts no šī laika posma ir Patandžalī “Joga Sutras”, kas ir Radža jogas pamatteksts, kā arī autoru Swatmarama un Gheranda Hatha jogas teksti, tai skaitā Hatha jogas pamatteksts “Hatha joga Pradipika”. Balstoties uz šiem tekstiem šodien mums ir jogas nodarbības un meditācijas prakses.

Šajā periodā sākotnējās jogas transformējas noteiktās jogas disciplīnās – Radža jogā, Hatha jogā, Bhakti un Mantra jogā, Karmas un Džnāna jogās…

Šajā vidus periodā parādīties sāka arī jogai veltītas Upanišadas jeb teksti ar instrukcijām, praksēm un skaidrojumiem. Piemēram “Yoga Chudamani” Upanišadā runa iet par tehnikām darbam ar čakrām un Kundalinī spēku. Bet “Hamsa” Upanišadā mēs varam izlasīt par Dharanas jeb koncentrēšanās tehnikām un iepazīt mantru SoHam un tehnikas darbam ar to…

Šajā laikā joga lēnām pārvērtās par veselības un ārstniecības līdzekli, ne tikai garīgo disciplīnu. Savukārt, Patandžali darbs skaidro, kā strādāt ar mentālo dimensiju, ar prātu; kā to disciplinēt un apklusināt. Radža jogas uzdevums līdzās meditācijas mākslas izkopšanai māca attīstīt vērošanas, apzinātības un uzmanības spējas. Šajā posmā jogas ietekmi papildināja Vēdiskās tradīcijas un joga kļuva par tantras, Samkijas un vēdu zinību sajaukumu.

Trešais jeb jaunākais periods

Simts gadus atpakaļ, sākot ar aptuveni 1890. gadu. Laika posms, kad joga atdzima un lēnām kļuva par to, kas tā ir tagad. Par pionieri mēs nosacīti varētu nodēvēt Svami Vivekanandu, Ramakrišnas skolnieku, kurš pirmais no jogiem aizdevās uz Ameriku ar vēstījumu, ka visām reliģijām jāsadarbojas un jākalpo vienam mērķim – cilvēku mieram un labklājībai.  Diemžēl, kaut arī viņš tika uzņemts ar ovācijām, vēstījums palika nesadzirdēts un drīz pēc tam sākās pasaules kari.

"Joga autobiogrāfija”. Jogananda ParamahansaVēlāk viņa misiju turpināja Jogananda ar savu Krija jogas tradīciju, ko aizsāka mītiska būtne Babaji – Krija jogas iniciators. Vienlaicīgi parādījās arī Ramana Maharshi – Džnāna jogas sludinātājs. Arī Sri Iyengars – Hatha jogas Guru. Ap 1920. gadu parādījās arī Guru Svami Sivananda ar saviem sekotājiem, tai skaitā Svami Satjanandu un viņa pilno jogas izpratni un sistēmu – Bihāras jogu. Cits viņa sekotājs Vishnudevananda ir pazīstams kā Hatha jogas sistēmas ieviesējs Rietumos. Vēl varam pieminēt Venkatesananda, kurš ir autors vienai no Joga Vasištas skaidrojumu grāmatām, kas tulkota arī latviski.

Vēl mēs varam piezīmēt dažādas mazākas skolas un āšramus, kas darbojas klusākā un mazākā mērogā un tādus jogus, kā Sri Aurobino ar savu integrālo jogu un Krishnamurti kā Džnāna jogas kursa sludinātāju. Maharishi Mahesh Yogi ar savu transcendentālo meditāciju, kas ietekmēja gan The Beatles, gan viņu fanus un ir pazīstam arī pie mums. Vēl arī Osho, Sai Baba. Ramdevu…

Mūsdienas

jogs un mistiķisMūsdienu ikonas – slavenākais modernais jogs un mistiķis – Sadhguru ar Isha jogu, kas arī ir pilnīga sistēma, sākot ar Hatha jogu līdz dažāda veida meditācijas praksēm un Krija jogai. Tā ir diezgan pazīstama Amerikā un citur Rietumos, ne tikai Indijā. Shri Ravi Sahnkara ar The Art of Living… ar Hatha un Bhakti jogas elementiem.

Jāpiezīmē, ka Indijas valdība ir akceptējusi tikai 4 nopietnas valsts mēroga jogas skolas un tradīcijas. Tās ir:

  1. Sivanandas jogas āšrams – centrs Rišikešā.
  2. Bihāras jogas skola Mungirā, Bihārā.
  3. Vivekananad Kendra Bangalūrū.
  4. Kaivalyadhama Lonavalā.

Tādā veidā joga lēnām un pakāpeniski no slepenas disciplīnas kļuva par plaši praktizētu veselības, dzīvesveida un garīgās izaugsmes tramplīnu. Jogas nozīmīgums un noderīgums turpina pieaugt!

Yoga Chakra jeb Jogas rats.

Jogas izcelsme, jogas vēsture, cik sena ir joga, Šiva, kailašs, tantra, ciešanas, jogi, sadguru, osho, reliģija, bītli, Jogananda, sutras, studiju joga, jogas vingrojumi, nath tradīcija,

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Ko Tu par to saki?